Skip to: site menu | section menu | main content

Wergeland Krog Naturkart

                                                    Konsulenttjenester innen biologi og naturforvaltning...
Currently viewing: 
Wergeland Krog Naturkart tilbyr følgende tjenester:

Naturtypekartlegging

DN håndbok 13WKN har over 20 års erfaring med naturtypekartlegging og har gjennomført kartleggingsprosjekter i en lang rekke kommuner over hele landet. WKN tar også på seg oppdatering av eksisterende naturtypekart, feltregistrering, gjennomgang av eksisterende kunnskap og produksjon av digitale temakart. WKN har spesialkompetanse på Natur2000 og tar oppdrag med rydding og "vasking" av data i Natur2000.

Viltkartlegging

DN håndbok 11WKN har jobbet med viltkartlegging siden starten i 1993 og har gjennomført viltkartlegging i en rekke norske kommuner samt vært veileder og gjennomført kvalitetskontroller på viltkartprosjekter gjennomført av andre. WKN tar også på seg oppdatering av eksisterende viltkart, både supplerende kartlegging og oppdatering av viltvekting, rødlistestatus, digitale temakart mm.

Konsekvensutredning

Håndbok 140WKN har lang erfaring med karlegging av naturkvaliteter som kan bli
direkte eller indirekte berørt av utbyggingsprosjekter eller andre typer tiltak. WKN tar oppdrag med alt fra enkle konsekvensvurderinger til tunge konsekvensutredninger i henhold til Plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger (§33-1).  


Marin kartlegging

DN håndbok 19Ola Wergeland Krog har mange års erfaring med teknisk vedlikehold og  undervannsinspeksjon i Nordsjøen.  Erfaringer fra dette arbeidet er videreført til kartlegging av marine naturtyper og firmaet disponerer flere båter; bla. en Silver Fox 450aluminiumsbåt på båthenger i Rakkestad samt en Silver Viking Fisker 18" stasjonert i Lofoten. Begge båten har moderne 50 hk motorer, kartplottere, ekkolodd mm. Firmaet disponerer et mobilt videoutstyr som kan filme ned til 70 meters dyp.

Restaurering og skjøtsel av kulturlandskap

Deutz 3.30WKN har lang erfaring med skjøtsel og restaurering av kulturlandskap og behersker både langorv (ljå) og rotorslåmaskin. WKN disponerer en variert maskinpark for alle skjøtselsfaser fra rydding av skog og kratt til englslått. Eksempler fra maskinparken: Deutz 4WD traktor, Agria 2hjuls slåmaskin, rotorslåmaskiner, traktorriver, rundballepresse, ryddesag, motorsag, høysvans, vinsj, og alle varianter av håndverktøy hvorav langorvet og høyriva er blandt favorittene. 

Digitalisering

ArcViewWKN benytter vesentlig Qgis men også GIS-systemer fra ESRI som ArcView 10.x /3.3.  WKN kan tilby tjenester med å produsere POI-filer til GPS systemer og har lang erfaring med Garmin. Eksempler er POI-filer som setter av en alarm i  GPS en når den nærmer seg en naturtype. WKN lager også POI-filer som varsler kulturminner.

Filmdrone

Inspire1WKN disponerer et quadkopter med gimbal og 4K videokamera samt 12,6 Mp foto.WKN kan tilby tjenester med å produsere film eller bilder fra luften. Også under vanskelige forhold da utstyret tåler vind opp mot liten kuling. Kameraopphenget (gimbal) gjør at filmen blir ekstremt stabil - ikke en rystelse i opptaket selv ved ustabile vindforhold.

Båtbygging

Båt detaljOla Wergeland Krog bygger trebåter og er den siste i Østfold fylke som bygger eker eller eiker - den opprinnelige bruksbåten som en før kunne finne i alle vann på Østlandet over en viss størrelse, men som i dag er utkonkurrert av plastbåter. Det legge stor vekt på materialvalg og på  spesielt råteutsatte områder, brukes det utelukkende malmfuru eller einer. Båtene kan også leveres med seil. Begrenset produksjon.Back to top