Skip to: site menu | section menu | main content

Wergeland Krog Naturkart

                                                    Konsulenttjenester innen biologi og naturforvaltning...
Currently viewing: 

Ola Wergeland Krog


Kontaktinfo:

WK Naturkart
Stiksmoveien 468
1892 Degernes

tlf. 97110439

ola@wkn.no


Lenker:

Naturkart DA
Naturdata as
Miljøfaglig utredning as
Biofokus as
Sist oppdatert
Oktober 19, 2015
DN håndbok 11DN håndbok 13
DN håndbok 15
DN håndbok 19

Wergeland Krog Naturkart

...startet i 1993 med viltkartlegging i Østfold fylke. I 1994 ble firmaet engasjert for å utvikle en metodikk for kartlegging av biologisk mangfold i Spydeberg kommune - et pilotprosjekt i regi av miljøverndepartementet som ble kjørt parallelt i 7 prøvekommuner. Det var i dette pilotprosjektet Naturtypekartleggingen ble etabert.

Firmaet var delaktig i utviklingen av DN Håndbok 11 "Viltkartlegging" og av DN Håndbok 13 "Naturtypekartlegging". Siden starten i 1993 har Wergeland Krog Naturkart kartlagt vilt og naturtyper i et stort antall norske kommuner og jobber stadig med oppdatering og kvalitetssikring av begge typer prosjekter over hele landet. 

Ola Wergeland Krog startet i 1995 utviklingen av databasesystemet Natur2000 i samarbeid med naturforvalter  Håkon Borch. De etablerte sammen firmaet Naturkart DA og har levert flere kommersielle databaseløsninger. Den siste større prosjektet er Kulturminnebasen  med det tilhørende kartsystemet Kulturminnekart (se Kulturminnekartet for Østfold).

Natur2000 eies i dag igjen av Naturkart DA  etter at firmaet kjøpte tilbake Natur2000 fra Naturdata as.

I de senere årene har  WKN hatt mange prosjekter i forbindelse med marin virksomhet. Dette strekker seg fra sjøfugltellinger fra fly via marin naturtypekartlegging etter DN håndbok 19 til konsekvensutredninger av alt fra offshore vindkraftverk til småbåthavner.


Firmaet samarbeider ofte med andre konsulentfirmaer, vesentlig Miljøfaglig Utredning as og Biofokus as.Back to top